Articles updated and Authors do not


#1

Tổng hợp các đề tài luận văn luật dân sự đạt bằng giỏi mà các sinh viên khóa trước đã thực hiện. Bài viết này giúp cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp có được một cái nhìn tổng quát về cách chọn đề tài cũng như cách đặt đề tài hay nhất để bài luận văn của mình đạt kết quả tốt nhất.

Dưới đây là 30 đề tài luận văn ngành luật đạt loạt giỏi mà bạn nên tham khảo:

 1. Quy chế pháp lý của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

 2. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ trong pháp luật lao động Việt Nam

 3. Khía cạnh pháp lý của vấn đề hạn chế thương mại trong thương mại quốc tế

 4. Áp dụng pháp luật bảo hiểm tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 5. Áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

 6. Bảo đảm nghĩa vụ trả nợ bằng thế chấp tài sản của người thứ ba trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

 7. Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

 8. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

 9. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 10. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện

Với dịch vụ viet thue luan van thac si chuyên nghiệp, uy tín của Luận Văn 1080 cùng với đội ngũ giảng viên hùng hậu, không có khó khăn trở ngại nào có thể làm bạn áp lực, hoang mang thêm nữa.

 1. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tại B

 2. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại

 3. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

 4. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

 5. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu

 6. Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam

 7. Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

 8. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng B

 9. Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”

 10. Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố C

 11. Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông

 12. Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay

 13. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

 14. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 15. Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010


#2

As far as I know, not possible at this time.


#3

Make a branch for authors and articles and keep updating posts in master, when you are ready to update all just merge the branch into master.


#4

Assuming you have this hosted externally, I think you could have your git repository .ignore file ignore the Article and Authors directories. It sounds dangerous not to commit though, so keep a backup somewhere.